Recreatief Elementair Zwemmen

Algemeen

Heb je de diploma’s A, B en/of C train dan gezellig met ons mee! Verbeter je conditie en zwemtechniek. Zwemmen bij Neptunia geeft je energie.

Na het behalen van je zwemdiploma is het belangrijk om het zwemmen regelmatig te blijven oefenen. Zwemmen is héél gezond en goed voor alle spieren.

Bij het ‘REZzwemmen’ van de Zwem- en Poloclub Neptunia ’24 leren we kinderen hun zwemtechniek en zwemconditie te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het verbeteren en aanleren van de zwemtechniek voor de wedstrijdsporten. Daarbij verhogen ze hun zelfredzaamheid en het zwemplezier. Ze worden dus betere zwemmers en misschien wel echte kampioenen!

Onze trainingen bevatten daarom verschillende aspecten van het zwemmen, zoals:

De verschillende wedstrijdslagen;

De verschillende waterpolo technieken en baltechnieken.

We kennen bij het ‘REZ zwemmen’ trainingsgroepen voor verschillende leeftijden (zie onder het kopje ‘trainingsgroepen’). Hierdoor train je samen met leeftijdsgenoten, vrienden en vriendinnen. Ook kunnen wij je op deze manier optimaal helpen je techniek te verbeteren. Vanuit het ‘recreatief zwemmen’ is het bij Neptunia wel de bedoeling dat je doorstroomd naar de wedstrijdgroepen van het wedstrijdzwemmen of het waterpolo, maar wil je recreatief blijven zwemmen dan zoeken we samen naar de groep waarin je dan het beste past.

Bij de REZ kennen we drie trainingsgroepen:

Groep A: dit is de instroom groep als je diploma B of C hebt gehaald.

Groep B: dit is de doorstroomgroep. Je stroomt van groep A naar B door als je de borst-,rug- crawl & schoolslag goed beheerst. Na de B groep wordt, in overleg, een keuze gemaaktvoor de waterpolo, of de J- selectie..

Wanneer je besluit bij de REZ te blijven kom je in de C-groep. Hier kun je je conditie blijven trainen en doe je niet mee aan wedstrijden.

Het wedstrijdzwemmen (beginnend met de J-selectie) is een individuele sport waarbij in verschillende afstanden zo hard mogelijk gezwommen wordt.

Het waterpolo is een teamsport waarbij veel baltechniek en polotechnieken worden geleerd die anders zijn dan bij het wedstrijdzwemmen.

Je kunt er ook voor kiezen om de eerste jaren beiden te doen.

Trainingstijden

Trainingsgroep Leeftijdscategorie               Trainingstijden
REZ A 6-10 jaar                               Maandag van 18.00 uur -18.45 uur en op woensdag van 18.00 uur-18.45 uur
REZ B 7-12 jaar                               Maandag van 18.00 uur -18.45 uur en op woensdag van 18.00 uur -18.45 uur
REZ C 13 - 18+ jaar                         Maandag van 18.45 uur  - 19.45 uur

Contact

Heb je interesse om bij de REZ te komen trainen dan kun je een mail sturen naar Alice Olivier, rez.neptuniasneek@gmail.com.

Nieuws

Jaarverslagen Zwem- en Poloclub Neptunia '24

Ieder jaar maken de verschillende afdelingen binnen Zwem- en Poloclub Neptunia'24 een jaarverslag ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op donderdag 18 april om 20.00...

Agenda Algemene Ledenvergadering

Op donderdagavond 18 april om 20.00 uur  vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer plaats in zwembad 't Rak. In de bijlage de agenda voor deze vergadering. Agenda Algemene...

Schoolwaterpolo toernooi 18 mei 2019

VACATURE: Penningmeester

Vacature Penningmeester Wil jij het huidige bestuur van Neptunia ’24 als nieuwe penningmeester versterken? Dan komen we graag met jou in gesprek. De huidige penningmeester heeft aangegeven niet voor...

Veiligheidsbeleid Neptunia '24

Als bestuur vinden wij het van groot belang dat iedereen binnen onze vereniging zich veilig en thuis voelt. Door publicatie van een veiligheidsprotocol willen wij hier een bijdrage aan...

Presentatie Algemene Ledenvergadering 2018

Presentatie Algemene Ledenvergadering /assets/uploads/CZb1hCx7y0Rsi5FE.pptx