ALV 17 september 2020

LET OP: De Locatie is veranderd naar kerkgebouw "De Bron", Middelseelaan 1 te Sneek, graag ook zelf drinken, een pen en de documenten meenemen.

Op donderdag 17 september 2020 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Wij nodigen alle (ouders/verzorgers) van leden om hierbij aanwezig te zijn. De ALV zal om 20:00 uur beginnen in de "multiruimte" in zwembad 't Rak te Sneek.

In de ALV zal het bestuur een voorstel doen om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Een overzicht van de wijzigingen treft u hieronder aan. De concept versies van de statuten en het huishoudelijk reglement, maar ook de agenda van de ALV, het financieel jaarverslag en de jaarverslagen over 2019 staan hieronder. Alle documenten zijn tevens een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien.

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid.

Bestuur Z&PC Neptunia'24