Nieuwsbrief Algemene Ledenvergadering

LET OP: De locatie van de ALV is veranderd naar kerkgebouw "De Bron", Middelseelaan 1 te Sneek. Graag ook zelf een pen, drinken en de documenten meenemen.

Aan alle leden en ouders van juniorleden,

In tegenstelling tot eerdere berichten willen we u er op wijzen dat de Algemene Ledenvergadering niet zoals gebruikelijk in het zwembad wordt gehouden maar is verplaatst naar het kerkgebouw "de Bron". Dit hebben we gedaan omzo goed mogelijk rekening te kunnen houden met alle Corona richtlijnen.

Het kerkgebouw "de Bron" is recht tegenover de Albert Heyn aan de Middelzeelaan 1. De aanvang van de vergadering op 17 september is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Indien er om wat voor reden dan ook gestemd moet worden over bepaalde zaken dan zijn de volgende aandachtspunten relevant:
- ouders van juniorleden hebben per kind 1 stem, juniorleden zijn leden die op 1 januari jongstleden nog niet de leeftijd van 16 jaar hadden bereikt;
- leden die op op januari ouder waren dan 16 jaar (seniorleden) hebben 5 stemmen, een seniorlid kan een ander seniorlid machtigen voor hem of haar te stemmen.

Voor goedkeuring van de statutenwijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Daarvoor geldt echter tevens de regel dat bij de stemming tenminste de helft van de in totaal uit te brengen stemmen moet worden uitgebracht. Aangezien dit percentage van 50% waarschijnlijk niet wordt gehaald is er alvast een tweede Algemene Ledenvergadering gepland voor donderdag 8 oktober.

Uw bestuur,

Peter van Leeningen voorzitter
Richard Dijkstra secretaris
Erik de Vries penningmeester