Bijzondere Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2020

Op donderdag 8 oktober 2020 zal een bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Wij nodigen alle leden en ouders/verzorgers van onze juniorleden (jonger dan 16 jaar) uit om hierbij aanwezig te zijn. Deze ALV zal om 20:00 uur beginnen in kerkgebouw "De Bron", Middelseelaan 1 te Sneek.

Tijdens de ALV van 17 september 2020 waren te weinig leden aanwezig om een statutenwijziging in stemming te brengen. In de ALV van 8 oktober 2020 zal het bestuur opnieuw het voorstel doen om de statuten te wijzigen. Een overzicht van de wijzigingen en de conceptversie van de statuten staan op de website. De documenten zijn tevens een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien.

Om deze vergadering "Corona-proof" te laten verlopen verzoeken wij u uw eigen drinken, een pen en de documenten zelf mee te nemen.

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid.

Bestuur Z&PC Neptunia '24

Agenda bijzondere ALV

Huishoudelijk regelement

Wijzigingen huishoudelijk regelement

Statutenwijziging