Gesloten tribune

Het bestuur heeft in overleg met de wedstrijdafdelingen besloten bij alle activiteiten (trainingen en wedstrijden) geen publiek toe te laten. Dit geldt zowel voor de tribune als voor het bad zelf. Alleen de zwemmers of poloërs die een wedstrijd of training hebben en eventuele juryleden/scheidsrechters mogen bij de activiteiten aanwezig zijn.

De tribune en ook de toegang (trap/trapportaal) lenen zich er niet voor de Corona maatregelen na te leven vandaar dat we besloten hebben om ook op de tribune geen publiek/toeschouwers toe te laten. Deze maatregel geldt tot nader orde en gaat per direct in.

Met zijn allen kunnen we voorkomen dat er door onze regering weer strengere maatregelen moeten worden genomen wat er toe zou kunnen leiden dat er straks geen wedstrijden meer gespeeld kunnen worden en misschien zelfs ook de trainingen weer worden geschrapt. We rekenen daarom op uw begrip.

Uw bestuur
Peter van Leeningen - voorzitter
Richard Dijkstra - secretaris
Erik de Vries - penningmeester