Wetterwille overzwommen door Neptunia.

7 februari 2018

BURGUM - Wonderlijk, maar echt waar: de vrouwen van Wetterwille werden zaterdag in eigen bad De Wetterstins compleet weggezwommen door Neptunia uit Sneek. Het werd maar liefst 1-16. Saillant detail: het was wel degelijk Wetterwille dat het eerste doelpunt scoorde. Daarna droogde de productie van de Burgumer vrouwen compleet op. En dat in een zwembad... Wetterwille kwam met name zwemsnelheid en schotkracht te kort tegen de gasten uit Sneek.

Wetterwille compleet kansloos

Toen het na de eerste periode al 1-4 stond, was eigenlijk al wel duidelijk dat dit duel niet meer spannend zou worden en tevens dat de thuisclub bij lange na niet opgewassen was tegen de gasten van Neptunia uit Sneek. Dat krachtsverschil, eigenlijk kwaliteitsverschil, was enerzijds natuurlijk een gevolg van het feit dat Neptunia een uitstekend team in het water bracht en anderzijds van het gebrek aan scorend vermogen van de thuisclub. Wetterwille viel niettemin weinig te verwijten, iedereen deed z'n best maar zowel individueel als qua team, waren de Sneker vrouwen minstens één maat te groot voor de Burgumers. Erg veel verwijten kon de coach van Wetterwille haar ploeg na afloop dan ook niet maken: Wetterwille speelde naar vermogen, maar dat vermogen was bij lange na niet groot genoeg om er een echte wedstrijd van te maken en om ook maar enigszins in het spoor van Neptunia te kunnen blijven.

eerste periode

We zijn nog maar pas begonnen in zwembad De Wetterstins als het al raak is. Het is Marije Klijnstra die de bal uit de eerste de beste aanval van Wetterwille achter de verbouwereerde Neptunia-goalie schiet: 1-0. Een veelbelovend begin, maar het is valse hoop die gewekt wordt door de thuisclub. Het zal niet alleen hun enige treffer blijken te zijn, maar het is misschien wel de aanleiding voor een verwoestend offensief van de Snekers. Want deze eerste goal is de eerste in een serie van zeventien. En die worden totaal niet 'eerlijk' verdeeld. Sinterklaas mag dan in december wel degelijk De Wetterstins met een bezoek hebben vereerd, hij was goed op de hoogte, noemde mij zelfs bij naam, cadeautjes werden er zaterdagmiddag door de gasten niet uitgedeeld. Er werd, zoals gebruikelijk bij waterpolo, van alles uitgedeeld, maar in de cadeausfeer was dat bepaald niet. Niet dat het er extra hard aan toeging overigens, waterpolo is nu eenmaal geen sport voor kleinzerige types. Maar als het aan het slot van deze eerste periode al 1-4 staat, is het duidelijk hoe de hazen lopen, zwemmen in dit geval. Ze zwemmen hoofdzakelijk richting Wetterwille-goal waar de keeper voor de schier onmogelijke taak staat al die knallende schoten buiten de palen te houden. Het valt op dat de gasten een paar schutters pur sang in de gelederen hebben, een schotkracht die Wetterwille te enen malen ontbeert. De schoten van Burgumer zijde missen kracht en richting en bovendien ligt er bij Neptunia een uitstekende keeper tussen de palen. Het is duidelijk dat Wetterwille pure kracht en snelheid te kort komt om gelijke tred met de gasten te kunnen houden.

tweede periode

Wie dacht dat de gasten na die eerste periode wel een beetje uitgeraasd zouden zijn, komt bedrogen uit, de Snekers gaan in de tweede periode gewoon door waar ze in de eerste zijn opgehouden. De 1-5 is een verbazingwekkend hard en welgericht schot nota bene vanaf de middenlijn! Zie je niet vaak, zeker niet bij vrouwen en dat is niet denigrerend, maar juist complimenteus bedoeld. De 1-6 is een schitterende backhand en de 1-7 valt uit een rebound. Het wordt 1-8 als Neptunia weer eens een 'man-meer-situatie' kent en de periode wordt afgesloten met een schitterende lob in de verre hoek: 1-9. Eigenlijk geven de gasten in deze tweede periode een soort masterclass waterpolo waarbij Wetterwille als sparringpartner fungeert. Dat doen de Burgumer froulju overigens naar vermogen en met overtuiging, maar tegen het aanvallende geweld van de gasten zijn ze niet opgewassen.

derde periode

En dat betekent dat Neptunia ook in het derde van de vier kwarten doorgaan met het uitdiepen van de kloof die er inmiddels gaapt. En backhandschot betekent 1-10, een fastbreak maakt er 1-11 van en een snoeihard schot dat middels de kenmerkende klonk via de paal het doel in stuitert brengt de score op 1-12. Game al lang over uiteraard, maar er moet nog wel degelijk een vierde bedrijf worden opgevoerd in dit voor Wetterwille dramatische treurspel.

vierde periode

En blijkbaar is de honger bij de gasten nog niet gestild. In het voorbijlopen maan ik de Sneker coach om het een beetje binnen te perken te houden: 'net te gek hè'. Maar dat is uiteraard niet serieus bedoeld en het heeft ook geen effect, zijn vrouwen gaan stug door met scoren. De 1-13 is een loeihard schot uit de tweede lijn, de 1-14 is voor de afwisseling een 'lullig drijfballetje' in de verre hoek, de1-15 is weer een ouderwetse poeier en de 16 worden volgemaakt met een schitterende lob over de Burgumer doelman heen. De Snekers sluiten daarmee in stijl af zou je kunnen zeggen. En al die tijd slaagt Wetterwille er niet in, ondanks verwoede pogingen, om ook een aandeel in de score te krijgen. Gelukkig zorgt die snelle openingsgoal van Marije Klijnstra ervoor dat de thuisclub niet met zo'n vernederende nul naar de kant moet, maar niettemin spreken de cijfers duidelijke taal. 'Oare kear better', zou de conclusie kunnen luiden, maar tegen dit kwalitatief ijzersterke Neptunia kwam Wetterwille duidelijk kwaliteit te kort. Wel luctor dus, maar geen emergo, vrij vertaald: Wetterwille worstelde wel, maar kwam niet boven.

Bron: Binne Kramer, http://www2.rtvkanaal30.nl/sport/16-overige-sporten/2017-wetterwille-overzwommen-door-neptunia.html