Contributiewijziging per 1 juli 2018


Gepland op: 2018-05-16

In de algemene ledenvergadering van dinsdag 17 april is is besloten dat er met ingang van 1 juli 2018 een contributie aanpassing zal plaatsvinden.

U wordt hierover nog geïnformeerd.

Heeft u nog geen automatisch incassoformulier ingevuld in december, dan heeft u dit jaar wederom de mogelijkheid om dit te doen voor 14 juni 2018.  Het automatische incassoformulier vindt u onder "Lid worden".  Het machtigingsformulier kunt u ingevuld versturen naar machtiging.neptunia24@gmail.com of in de brievenbus van Neptunia '24 in 't Rak:

Burgemeester de Hooppark 4 b

8605 CR SNEEK

Voor vragen kunt u zich richten tot de penningmeester Jos Oosterkamp via mailadres: penningmeester.neptunia24@gmail.com