AGENDA JAARVERGADERING


Gepland op: 2018-04-17

Jaarvergadering Z&PC Neptunia ‘24

Datum: 17 april 2018

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: verenigingsruimte (of vergaderzaal) in ’t Rak.

Agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken/mededelingen.

3. Vaststellen agenda.

4. Vaststellen verslag ledenvergadering 2017.

5. Vaststellen jaarverslag bestuur 2017.

6. Vaststellen jaarverslag 2017 commissies.

7. Financieel overzicht penningmeester.

Het financieel verslag is:

- een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien

- op afspraak in te zien. Maak hiervoor een afspraak via bestuur.neptunia24@gmail.com.

8. Verslag kascommissie.

9. Voorstel nieuwe/vervallen contributie per 1 juli 2018.

10. Vaststellen contributie 2018.

11. Vaststellen begroting 2018.

12. Bestuurssamenstelling.

Aftredende bestuurslid en opnieuw verkiesbaar:

Peter van Leeningen (voorzitter)

13. Beleidsplan 2017 – 2021 (presentatie)

14. Rondvraag.

15. Sluiting.