BESTUURSVERKIEZING tijdens ALV 17 april 2018


Gepland op: 2018-04-16

Aanstaande dinsdag 17 april is de algemene ledenvergadering.  Tijdens de ledenvergadering is er ook een bestuursverkiezing. Aftredend bestuurslid en voorzitter Peter van Leeningen is opnieuw verkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 16 april 2018 melden op het volgende mailadres: bestuur.neptunia24@gmail.com of uiterlijk op 17 april een half uur voor aanvang van de vergadering persoonlijk bij één van de bestuursleden.