Corona nieuwsbrief 2

Op 16 april hebben we u allen geïnformeerd over onze besluiten als gevolg van de door de overheid afgekondigde Corona maatregelen. Hierbij ontvangt u van ons een 2e Corona-nieuwsbrief.

Het zwembad blijft vooralsnog gesloten tot en met eind april en mogelijk zelfs tot en met mei. Volgende week dinsdag wordt hierover wellicht meer duidelijkheid geboden na de persconferentie van de regering. Alle zwemwedstrijden zijn voor de komende maanden geschrapt en de KNZB heeft besloten dat de waterpolocompetities niet worden uitgespeeld, het waterpoloseizoen is wat dat betreft afgelopen. Informatie over hoe de competitie indeling er voor volgend seizoen uit gaat zien is door de KNZB inmiddels met ons gedeeld en bij de Waterpolocommissie bekend.

Met Optisport loopt nog steeds overleg over het contract en over het wel of niet doorbetalen van de badhuur over de periode dat er door ons geen gebruik is en wordt gemaakt van het zwembad als gevolg van de Corona maatregelen. Hierover verschillen we met Optisport van inzicht. Ook is nog niet bekend of wij, en/of Optisport, door de gemeente of anderszins worden gecompenseerd voor de geleden schade en in welke mate dat dan het geval gaat zijn.

Wat betekent dit dan voor onze vereniging:
- Zoals eerder gemeld wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV), die was gepland voor 23 april, uitgesteld. Wanneer de ALV gaat plaatsvinden is nog onduidelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus. Op zijn vroegst zal dit in juni zijn.
- De contributie inning wordt vooralsnog niet opgeschort omdat we de financiële consequenties van de Corona crisis nog niet kunnen overzien. Dit betekent voor u dat de contributie over de maand april binnenkort wordt geïncasseerd en dat we u medio mei opnieuw zullen informeren over het vervolg.
- Alle trainingen en wedstrijden blijven tot nader orde opgeschort.Klein overleg met maximaal 3 personen (mits hygiëne en afstand houden worden gerespecteerd) is geen probleem.

Medio mei kunt u van ons een update verwachten. Voor aanvullende vragen kunt u zich richten tot uw commissie of tot uw bestuur.

Wij wensen u nogmaals een goede gezondheid! Bliijf op conditie door te bewegen. Individueel sporten is nog steeds op allerlei manieren mogelijk.

Uw bestuur,
Peter van Leeningen, Richard Dijkstra en Erik de Vries