Nieuwsbrief van ons bestuur

Aan onze leden, ouders van leden en vrijwilligers,

Naast het Corona nieuws houden wij u als bestuur ook graag op de hoogte van andere verenigingszaken, onder ander over hetgeen waar uw bestuur zo al mee bezig is. Onze sportieve prestaties liggen dan wel stil maar er zijn genoeg uitdagingen die opvolging behoeven.

Zo heeft uw bestuur afgelopen donderdag vergaderd over onder andere:
- De gevolgen van het uitstellen van de Algemene Ledenvergadering tot mogelijk zelfs september.
- De twee vacatures in het bestuur. Nog altijd zijn we volgens ons statuten in gebreke. Dus meld u aan!
- Overleg met de KNZB over ons verschil van inzicht met Optisport over de huurbetaling tijdens de Corona periode. Maar ook overleg met onze gemeente over de compensatiemogelijkheden voor verenigingen.
- De jaarafsluiting 2019 en de daarbij behorende kascontrole op grond waarvan het bestuur en met name dan de penningmeester décharge wordt verleend voor het financieel beleid en beheer over het jaar 2019.
- De begrotingen 2020 van de afdelingen voor het komend seizoen. Maar ook de voorbereiding op de badwater reserveringen voor komend seizoen, dit ook in het licht van de Corona maatregelen die misschien ook vanaf september nog van toepassing zijn.
- Wat te doen voor onze leden als het bad ook na eind mei gesloten blijft en we wellicht pas in of na augustus onze sport weer echt kunnen oppakken.

Wat kunnen we wel doen:
We roepen alle commissies en hun leden op om alternatieve plannen te maken om buiten te sporten en te trainen. In kleine groepen en met restricties zoals door het RIVM aangegeven. Onze jeugd mag al wel trainen maar nog niet in een binnen accommodatie. Dus in het buitenwater en misschien straks ook in een buitenbad. Maar ook voor op een grasveld of in bosrijke omgeving kunnen best trainingen worden verzonnen. Hierdoor behouden en stimuleren we met elkaar het clubgevoel. Jeugdige leden van het wedstrijdzwemmen gaan al twee keer per week droogtrainen op de zonneweide bij zwembad ’t Rak en ook de waterpolojeugd heeft dergelijke plannen.

Indien nodig en gewenst ondersteunt het bestuur de commissies hier graag bij.

Medio mei volgt er weer een Corona update.

We wensen u allen nogmaals een goede gezondheid. Blijf op conditie door te bewegen, individueel sporten is nog steeds op allerlei manieren mogelijk.

Uw bestuur,

Peter van Leeningen, Richard Dijkstra en Erik de Vries