Nieuwsbrief juni 2020

Aan onze leden en vrijwilligers,

Zoals ondertussen gebruikelijk ontvangt u van uw bestuur weer een nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief kijken we kort naar de corona maatregelen en wat deze voor ons als vereniging op dit moment betekenen. Ook informeren we u over een aantal bestuurlijke aangelegenheden.

Als eerste kunnen we u melden dat we een nieuw bestuurslid hebben mogen verwelkomen. Lennart Rodenhuis komt ons versterken. Lennart is al langer lid van onze vereniging en zwemt bij de REZ-C-groep. Formeel moet zijn benoeming natuurlijk nog worden voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), maar daar hebben we alle vertrouwen in. Eén vacature is door de komst van Lennart ingevuld, we hebben er nog steeds één te gaan. Wie komt ons versterken?

Dan willen we nog even terugkomen op het vertrek van een aantal zwemcommissieleden . Erg vervelend allemaal. Arjen Schram en Wendel Hartstra zoeken naar oplossingen in deze en zijn best positief hierin maar hebben daarbij meer steun nodig. Daar kunnen ze ook uw hulp bij gebruiken, dus schroom niet en meld u aan bij één van hen! Zonder commissie geen wedstrijden is toch de realiteit.

Na een periode van gedwongen rust zijn we enthousiast gestart met de droogtrainingen. Inmiddels liggen de zwemmer en de waterpoloërs echter alweer in het zwembad en kunnen gelukkig daar weer trainen. We vragen u allen zich daarbij strikt te houden aan de aanwijzingen van het personeel van Optisport. Deze kunnen wijzigen, blijf daarom goed op de hoogte van de laatste instructies en richtlijnen.
Specifieke vragen over Corona kunt u stellen aan uw eigen commissie of aan uw bestuur (bestuur.neptunia24@gmail.com).

Voor een deel van de leden van onze afdeling aangepast zwemmen is het helaas nog niet mogelijk te zwemmen. Deze groep heeft één of één begeleiding nodig waardoor er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. De commissie houdt deze leden op de hoogte van de ontwikkelingen en ook het bestuur zoekt naar specifieke oplossingen voor deze groep.

Om weer in conditie te komen voor het komend seizoen gaan de wedstrijdafdelingen specifiek per groep beoordelen of er in de vakantieperiode doorgetraind kan worden. In overleg met bestuur en Optisport worden hierover besluiten genomen.
Qua wedstrijdsporten en toernooien ligt alles nog stil en kunnen we niet anders dan hopen dat we in september weer in het bad liggen en aan de badrand staan om te jureren, te coachten of te fluiten, zoals voorheen.

Zoals eerder gemeld wordt de ALV, die was gepland voor 23 april, uitgesteld. We hebben een voorlopige datum geprikt op donderdag 17 september.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Neptunia '24 website. Onze beheerders wilden de website verbeteren maar bleken daar, door het huidige ontwerp, onvoldoende toe in staat. Eén van onze enthousiaste leden, Paula Pronk, is hier samen met ons nieuwe bestuurslid mee aan de slag gegaan. Binnenkort meer hierover.

Ook dit jaar doet Neptunia weer mee aan de Grote Clubactie. Cor Geurtse gaat de actie voor ons coördineren. We willen de actie groots opzetten via verkoop aan de deur maar waarschijnlijk ook door de verkoop van digitale (super)loten. Via email, website en facebook, maar ook via jullie, willen we iedereen stimuleren zoveel mogelijk loten te verkopen. Nog niet alles is uitgewerkt maar dat hoeft ook nog niet, we hebben nog tijd. Vanaf 19 september mogen de loten verkocht worden. Medio augustus wordt hier nader over gecommuniceerd. Wordt vervolgd dus.

Tot slot willen we u allen een heel goede vakantie wensen! Wij gaan gewoon door en zorgen ervoor dat we een frisse start kunnen maken in het nieuwe seizoen,

Uw bestuur,
Peter van Leeningen, Richard Dijkstra, Lennart Rodenhuis en Erik de Vries