Sponsoren

Een sponsorovereenkomst tussen een bedrijf of instelling en een amateursportvereniging is in eerste instantie een zakelijke overeenkomst. De sponsor ondersteunt de vereniging financieel op één of andere wijze en de vereniging stelt daar iets tegen over. Deze tegenprestatie kan op allerlei manieren worden ingevuld.  Behalve puur zakelijke argumenten spelen ook vaak sociaal maatschappelijke factoren een rol. Een sponsor kan de club ook hoofdzakelijk steunen, omdat er een bepaalde speciale binding is tussen de vereniging en de sponsor. Hoewel dit in dit geval niet het belangrijkste uitgangspunt is van de sponsor, is Neptunia '24 van mening dat ook in dit geval hier een tegenprestatie tegenover hoort te staan. In alle gevallen zal worden gezocht naar de beste mogelijkheden voor een nauwe samenwerking en versterking van de banden tussen de sponsor en Neptunia '24.