Op dinsdag 12 oktober 2021 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Wij nodigen alle (ouders/verzorgers) van leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV zal om 20:00 uur beginnen in de “multiruimte” in zwembad ’t Rak te Sneek.

De agenda van de ALV, het (anderhalf)jaarverslag van het bestuur, de verslagen van de ALV’s van 2020 en het financiële verslag over de periode van januari 2020 tot juli 2021 met toelichting staan hieronder. Deze documenten zijn ook een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien.

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid.

Bestuur Z&PC Neptunia’24

Lees hier de agenda van de Algemene Ledenvergadering
Lees hier het jaarverslag van het bestuur
Lees hier het verslag van de ALV September
Lees hier het verslag van de ALV Oktober
Lees hier het financiële verslag