Op donderdag 20 oktober 2021 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Wij nodigen alle
(ouders/verzorgers van) leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV zal om 20:00 uur beginnen in onze
verenigingsruimte “de Brug” in zwembad ’t Rak te Sneek.
De agenda van de ALV, het jaarverslag van het bestuur, het verslag van de ALV van 2021 en het financiële
verslag over de periode van juli 2021 tot juli 2022 staan hieronder. Deze documenten zijn ook een half uur voor
aanvang van de vergadering in te zien.
Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid.

Bestuur Z&PC Neptunia’24

Lees hier de agenda van de Algemene Ledenvergadering
Lees hier het verslag van de ALV 2021
Lees hier het jaarverslag van het bestuur
Lees hier het financiële verslag