Nieuwsbrief
Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Bijgaand ontvangt u de vacature omschrijving voor de functie van secretaris van onze vereniging. De huidige secretaris, Richard Dijkstra, heeft aangegeven op de volgende Algemene Ledenvergadering, te houden in september 2022, te stoppen. Hij is NIET herkiesbaar en er zal een nieuwe secretaris moeten toetreden tot het bestuur.
Zonder secretaris geen vereniging, daarom delen we deze vacature nu al met jullie als leden en ouders/verzorgers van leden in de verwachting dat iemand van jullie zich aanmeldt als de nieuwe secretaris. Indien dat op korte termijn gebeurt dan kan Richard deze persoon inwerken, waardoor de overgang zo geruisloos mogelijk verloopt.Vacaturetekst

Ter versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris.
De secretaris maakt deel uit van het bestuur van de vereniging en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Momenteel zitten in het bestuur: Peter van Leeningen (voorzitter), Erik de Vries (penningmeester) en Richard Dijkstra (secretaris). Er zijn vacatures voor twee andere bestuursleden. Op de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV), te houden in september 2022, stopt Richard als bestuurslid en dus ook met het vervullen van de functie van secretaris. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris.

Wat houdt de functie in:
De secretaris:
– stelt vergaderingen vast, organiseert de vergaderingen, maakt er notulen van en verspreidt deze;
– verwerkt inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per email) en bewaakt indien nodig de afhandeling ervan;
– is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, deze taak is gedelegeerd aan een ledenadministrateur;
– coördineert, reserveert en annuleert eventueel de huur van badwater.

Wat heb je hier voor nodig:
De secretaris is een persoon die overzicht houdt, accuraat werkt, prioriteiten stelt en communicatief vaardig is.

Hoeveel tijd kost mij dat:
Gemiddeld kost de invulling van deze functie zo’n drie tot vier uur per week tijd. Daarbij inbegrepen de tijd die vergaderingen en overleggen etc. in beslag nemen.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Peter van Leeningen via het mobiele nummer 06-12192485. Mailen mag ook: pvanleeningen@hetnet.nl

Naast bovenstaande functie is onze vereniging al langere tijd op zoek naar twee algemene bestuursleden. Er blijven nu werkzaamheden liggen die we graag zouden willen oppakken. Ook die vacatures willen wij heel graag invullen. Bij deze dus ook een oproep aan u om voor deze algemene bestuursfuncties toe te treden tot ons bestuur.

Wij horen graag van u.

Het bestuur,

Peter van Leeningen (voorzitter)
Richard Dijkstra (secretaris)
Erik de Vries (penningmeester)