Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

We zijn opnieuw dringend op zoek naar een secretaris voor ons bestuur!
Onze statuten schrijven voor dat het bestuur tenminste dient te bestaan uit minimaal een voorzitter,
secretaris en een penningmeester. Indien de vacature voor secretaris niet op korte termijn wordt
ingevuld dan is het voortbestaan van onze vereniging in het geding. Dat mag niet gebeuren.

We doen daarom wederom een dringende oproep aan al onze leden, maar ook aan de ouders/verzorgers
van onze leden, om zich aan te melden voor de functie van secretaris van onze club. Op onze website
kunnen jullie onder het kopje ‘onze club –> documenten’ in het document functies en taakomschrijvingen lezen wat zo ongeveer de taken van de secretaris zijn.  Wij zijn daar overigens flexibel in. Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij mij als voorzitter.

We gaan er natuurlijk vanuit dat jullie begrijpen dat dit een dringende oproep is en dat er onder onze
leden/ouders/verzorgers een secretaris opstaat.

Geïnteresseerd? Neem contact op met mij via het mobiele nummer 06-12192485.
Mailen mag ook: pvanleeningen@hetnet.nl

Peter van Leeningen
Voorzitter Neptunia ‘24