In een waterstad hoort natuurlijk ook een zwemvereniging. En zo gebeurde het dat in 1924 een initiatief genomen werd door de heer Van de Pijpenkamp. Als nieuwe inwoner van Sneek miste hij hier een zwemvereniging. Hij was lid geweest bij de vereniging Neptunus-Amersfoort, en op zijn initiatief werd in Hotel “De Gouden Leeuw” op 26 juni 1924 door een 20-tal enthousiaste zwemmers de zwemvereniging opgericht met de naam “Neptunus”. Deze veranderde later in Neptunia’24.

Dit jaar zullen we met diverse activiteiten aandacht besteden aan ons 100 jarig bestaan. Een magazine wordt uitgebracht, persberichten zijn verstuurt, een werkgroep is geformeerd, etc. etc. Het jubileum concentreert zich in de week van 22 tot en met 29 juni. De hele week zijn er speciale
activiteiten bij onze trainingen en op de zaterdag van 29 juni een spektakel achter de Waterpoort met aansluitend een feestavond. Maar ook het Mini-Pompebled-Krich toernooi op 15 en 16 juni zal in het teken staan van het jubileum. Veel verenigingen uit het hele land zullen hier met de jongste poloërs spelen voor de eer.

Opgeven voor de feestavond op 29 juni is zeker gewenst. Als oud lid, als ouders van, als lid en
vrijwilliger bent u allen welkom maar wel even graag een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier kun je binnenkort op deze pagina vinden. Ook kunnen we best nog enkele handjes gebruiken en ook daar kun je je nog melden bij de trainers of commissieleden van je eigen afdeling.

Op naar een prachtig jubileumjaar!