Schrijf je nu in!

Contributie

Onderstaande contributietarieven gelden met ingang van 1 januari 2023.

Soort lidmaatschapPer maand
Aangepast zwemmen€25,59
REZ€25,59
Master-zwemmen€25,59
Waterpolo junior en pupil€25,59
Wedstrijdzwemmen en J-selectie junior-pupil€25,59
Waterpolo aspirant€33,26
Wedstrijdzwemmen aspirant en J-selectie€33,26
Senioren wedstrijdzwemmen€33,26
Senioren waterpolo€40,76

Junioren en pupillen zijn leden in de leeftijd tot en met 12 jaar;
Aspiranten zijn leden van 13 tot en met 17 jaar;
Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder.

Word nu lid!

Inschrijfformulier

Automatische incasso

De contributie van Zwem- en Poloclub Neptunia’24 wordt automatisch geïncasseerd en in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat u ons daarvoor machtigt. Op de achterkant van het inschrijfformulier voor nieuwe leden staat het machtigingsformulier. Door dit in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar leden.neptunia24@gmail.com kunt u ons machtigen voor het innen van de maandelijkse contributie. Klik hier voor het machtigingsformulier.

De contributieverplichting en de machtiging voor automatische incasso gaan in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de schriftelijke aanmelding. Voor nieuwe leden die de leeftijd van elf  (11) jaar nog niet hebben bereikt is er een speciale kortingsregeling. Voor hen gaat de contributieverplichting en de incassomachtiging pas in op de eerste dag van de derde kalendermaand volgend op de schriftelijke aanmelding.

Voor de bestaande leden die nog niet over zijn gestapt op automatische incasso is er nog een apart machtigingsformulier wat gebruikt kan worden om met ingang van 1 juli of 1 januari van het contributiejaar de automatische incasso te laten ingaan.

Stichting Leergeld

Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen.

Lees hier meer over Stichting Leergeld

Contributie bij opzegging van het lidmaatschap

Contributie moet worden voldaan tot de datum waarop het lidmaatschap eindigt. Een lidmaatschap is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Opzegging geschiedt uitsluitend door een schriftelijke opzegging gericht aan de ledenadministratie. Onder schriftelijk wordt verstaan: via leden.neptunia24@gmail.com.

Het lidmaatschap eindigt na verloop van een volle kalendermaand die volgt op de datum waarop de opzegging is gedaan. Indien het lidmaatschap dus in december wordt opgezegd dan eindigt het lidmaatschap per 31 januari van het volgend jaar. Over de maanden december en januari wordt dan nog contributie geïncasseerd.

Wijzigen contactgegevens

Wijziging van contactgegevens kun je mailen naar leden.neptunia24@gmail.com
Dit geldt ook wanneer je overgaat naar een andere afdeling.