BESTUURSVERKIEZING tijdens ALV 17 april 2018

Aanstaande dinsdag 17 april is de algemene ledenvergadering.  Tijdens de ledenvergadering is er ook een bestuursverkiezing. Aftredend bestuurslid en voorzitter Peter van Leeningen is opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen...

AGENDA JAARVERGADERING

Jaarvergadering Z&PC Neptunia ‘24 Datum: 17 april 2018 Aanvang: 20:00 uur Locatie: verenigingsruimte (of vergaderzaal) in ’t Rak. Agenda: 1. Opening. 2. Ingekomen stukken/mededelingen. 3. Vaststellen agenda. 4...

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Op dinsdag 17 april om 20.00 uur nodigen wij onze leden graag weer uit in de clubruimte "De Brug" in zwembad 't Rak voor de algemene ledenvergadering 2018...

11-Stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

Sporters zijn gewend de lat voor zichzelf steeds een stukje hoger te leggen. Steeds iets beter. Steeds iets harder. En in het geval van Maarten van der Weijden steeds...

Automatische incasso vanaf 1 januari 2018

SNEEK  27 oktober 2017 -  Met ingang van volgend jaar gaat Neptunia '24 de contributie innen door middel van automatische incasso. Hiermee gaat een wens van vele leden in...

Wedstrijdkalender zwemmen 2017-2018

Wedstrijdkalender 2017-2018