Op donderdag 19 oktober 2023 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Wij nodigen alle (ouders/verzorgers van) leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV zal om 20:00 uur beginnen in onze
verenigingsruimte “de Brug” in zwembad ’t Rak te Sneek. De agenda van de ALV, de verschillende jaarverslagen, het verslag van de ALV van 2022 en het financiële verslag zijn hier te vinden. Deze documenten zijn ook een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien. Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid.Bestuur Z&PC Neptunia’24