Nieuwsbrief

De zomervakantie loopt ten einde, het nieuwe zwemseizoen staat op het punt te beginnen. In de maand september is de Algemene Ledenvergadering (ALV) en start de Grote Clubactie (GCA). Voor al onze activiteiten geldt dat we nog steeds te maken hebben met Corona beperkende maatregelen.

Start seizoen 2020-2021
Het nieuwe zwemseizoen start op maandag 17 augustus en de laatste trainingen zijn op vrijdag 9 juli 2021. Sommige commissies zijn al eerder gestart met de trainingen. Trainingsdagen en trainingstijden zijn voor bijna alle groepen gelijk gebleven. Vanwege de toestroom van nieuwe, jonge waterpoloƫrs kunnen we nu ook over badwater beschikken op de maandagen 17.00 uur tot 18.00 uur. Van uw commissie ontvangt u nadere informatie over wie wanneer precies kan trainen.
De commissies zijn nog bezig met het plannen en organiseren van alle wedstrijden. Ook hierover ontvangt u van hen nadere informatie.

In maart is er aan de scorebordzijde van het 25-meterbad een wand geplaatst. Deze wordt nog verplaatst waardoor er voor juryleden voldoende ruimte is bij het wedstrijdzwemmen en het ophangen van een polodoel bij wedstrijden en trainingen mogelijk wordt.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De algemene ledenvergadering zal op donderdag 17 september worden gehouden. Om de vergadering Corona-proof te laten verlopen gebruiken we daarvoor de multi-ruimte in het zwembad. Op de agenda staat niet alleen een vereenvoudiging van het ‘contributiesysteem’ maar ook een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement. Ook het onderwerp ‘vacatures bestuur’ staat op de agenda.

De agenda, de diverse jaarverslagen 2019 en de wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement publiceren wij in de 2e helft van augustus op onze website. Het financieel jaarverslag is vooraf op afspraak in te zien. Alle documenten zijn ook een uur voor vergadering ter inzage aanwezig.

Voor een statutenwijziging is het noodzakelijk dat minimaal de helft van de stemgerechtigde leden op de vergadering van 17 september aanwezig is. Omdat wij niet de verwachting hebben dat dit het geval gaat zijn is er een 2e ALV gepland op donderdag 8 oktober 2020. De statutenwijziging zal dan als enige onderwerp op de agenda staan.

Vacatures bestuur
Ons ‘nieuwe’ bestuurslid Lennart Rodenhuis heeft zich alsnog teruggetrokken uit het bestuur. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen zijn keuze. Wij zoeken daarom nog steeds naar nieuwe bestuursleden. Momenteel zijn er drie bestuursleden, er moeten er nog twee bij. Wie komt ons bestuur versterken?

De Grote Club Actie
Ook dit jaar doen wij mee aan de Grote Club Actie. De actie start op 19 september 2020, op 9 december is de trekking en 10 december wordt de trekkingsuitslag bekend gemaakt. Leden kunnen de loten digitaal verkopen maar de verkoop mag ook, Corona proof, aan de deur. Eind augustus komen we hierover met meer informatie, dit via commissies, facebook en website.

Tot slot
Voor onze vereniging, alle leden, maar ook voor ons als bestuur zijn de afgelopen maanden bijzondere geweest. Om eerlijk te zijn hopen we dit nooit meer mee te maken.
We zijn echter nog niet van Corona af, het virus is nog steeds actief. Laten we met zijn allen vooral kijken naar de mogelijkheden die er zijn om samen van de zwemsport te genieten ondanks de aanwezigheid van het virus en alle daarmee samenhangende maatregelen. Wij wensen u hierbij veel sportief plezier toe!

Uw bestuur
Peter van Leeningen
Richard Dijkstra
Erik de Vries