Wij zijn op zoek naar een coördinator van de Grote Clubactie!

De Grote Clubactie helpt verenigingen en instellingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijkse loterij. Van de opbrengst gaat 80% direct naar de club. Deze opbrengst gebruiken wij voor het opleiden van trainers en de aanschaf van materialen.

De coördinator Grote Clubactie van Neptunia ’24:

– coördineert de actie die in september van start gaat;
– kondigt de actie aan en verspreidt met behulp van anderen nieuwsberichten over de actie;
– maakt de digitale verkoop van loten mogelijk en zorgt ervoor dat de boekjes met loten onder de leden worden verdeeld;
– zorgt voor de inname van de boekjes met verkochte loten en de verwerking hiervan;
– regelt een cadeautje voor de leden die veel loten hebben verkocht.

Veel informatie over hoe de Grote Clubactie georganiseerd wordt is al beschikbaar. Onderdeel daarvan vormen een draaiboeken nieuwberichten uit eerdere jaren. Ook vanuit de landelijke organisatie wordt de coördinator ondersteund.

Gedurende het gehele jaar zijn er werkzaamheden te doen. In de voorbereiding (periode juli tot en met augustus) is de tijdsbesteding ongeveer een half uur per week. In de actieperiode (september tot en met november) is dat gemiddeld twee tot drie uur per week.

Wil je je aanmelden als Neptunia coördinator Grote Clubactie of heb je hier nog vragen over, neem dan per mail contact op met onze secretaris Richard Dijkstra via bestuur.neptunia24@gmail.com Bellen mag ook naar het nummer 06-39770371