Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Helaas zijn er gisteren weer nieuwe Corona-maatregelen afgekondigd. De maatregelen hebben voor ons als zwemmers en poloërs gevolgen. Vanaf zondag 28 november tot en met zaterdag 17 december mag er tussen 17.00 uur ’s middags en 5.00 uur ’s middags niet worden gezwommen en getraind.

In afstemming met het zwembad proberen we een deel van de trainingen nog te verschuiven naar de periode tussen 5.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags. Of dat lukt is de vraag. Zo ja, dan word je daarover geïnformeerd door de commissie of door jouw trainer.

Er staan in de periode vanaf 28 november tot en met 17 december nog een aantal wedstrijden gepland op tijdstippen dat er in principe mag worden gezwommen. Of deze doorgaan is nog onzeker. Jullie worden hierover door commissie of trainer/coach nader geïnformeerd.

Wij vinden dit alles heel vervelend, het ritme van trainen en wedstrijden zwemmen of spelen zat er net weer goed in. Helaas is het niet anders.

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Uw bestuur:

Peter van Leeningen voorzitter
Richard Dijkstra secretaris
Erik de Vries penningmeester