Nieuwsbrief

Aan onze leden en vrijwilligers,

Door de bijzondere omstandigheden waar we door de Corona (Covid19) maatregelen in terecht zijn gekomen liggen onze activiteiten geheel stil.
Hoe lang dit allemaal gaat duren is nog geheel onbekend. Wij zijn voor het gebruik van het zwembad afhankelijk van de keuzes die de rijksoverheid maakt, maar ook van de gemeente en van de exploitant van het zwembad, Optisport. Om jullie op de hoogte te houden schrijven we deze Corona nieuwsbrief.

Vooralsnog zijn alle trainingen en wedstrijden zoals jullie weten stilgelegd. Het zwembad is dicht en groepsactiviteiten zijn niet toegestaan.

Wat betekent dit voor onze vereniging:
1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland voor 23 april wordt uitgesteld. Wanneer de ALV gaat plaatsvinden is nog onduidelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus. Op zijn vroegst zal dit in juni zijn.
2. De contributie inning wordt vooralsnog niet opgeschort omdat we de financiële consequenties nog niet kunnen overzien. Uw bestuur verkent op dit moment wat precies onze rechten en verplichtingen in deze zijn. We laten ons daarbij ook adviseren door derden, waaronder de KNZB. Dit betekent voor u
dat de contributie over de maand maart binnenkort wordt geïncasseerd en dat we u medio april zullen informeren over hoe we om zullen gaan met de contributiebetalingen in de maand april en de maanden daarna.
3. Alle trainingen en ook wedstrijden, maar ook de vergaderingen, worden tot nader orde opgeschort. Klein overleg met maximaal 3 personen (mits hygiëne en afstand houden worden gerespecteerd) is geen probleem.

Medio april kunt u van ons een tweede Corona nieuwsbrief verwachten. Voor aanvullende vragen kunt u zich richten tot de betreffende commissies of tot uw bestuur.

We wensen u allen de komende tijd veel gezondheid. Een goede gezondheid van u en uw naasten is tenslotte op dit moment van groter belang dan de zwemsport!

Uw bestuur,
Peter van Leeningen, Richard Dijkstra en Erik de Vries