Nieuwsbrief

Aan alle leden, ouders en verzorgers van leden,

Zoals eerder aangegeven is er door het bestuur overleg gevoerd over de wijze waarop we onze leden enigszins kunnen compenseren voor het niet kunnen zwemmen. Hoewel hierover nog geen zekerheid bestaat heeft Optisport (de exploitant van ons zwembad) ons laten weten dat we als vereniging deels gecompenseerd worden voor de kosten van de badhuur over de periode dat er niet kan worden gezwommen. Dat is positief nieuws!
Hoewel we ook te maken hebben met vaste kosten, die gewoon doorlopen, en het nog niet definitief duidelijk is voor welke kosten we precies worden gecompenseerd willen we toch nu al een gebaar maken richting onze leden door over de maanden januari en februari 2021 slechts 50% van de contributie te innen. Om dit administratief eenvoudig uit te voeren wordt er door ons in deze maand (januari) geen contributie geïncasseerd. In februari zal dat wel weer het geval zijn.Zwemmen is dus helaas nog steeds niet mogelijk. Er zijn echter andere mogelijkheden om met elkaar actief te zijn. We roepen daarom nogmaals trainers, commissies en leden op alternatieve activiteiten te ontwikkelen. We zullen die als bestuur van harte ondersteunen.

We blijven jullie natuurlijk op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen.

Uw bestuur,

Peter van Leeningen – voorzitter
Richard Dijkstra – secretaris
Erik de Vries – penningmeester