Beste leden,

Het corona-virus is nog niet klaar met ons. Dat zet opnieuw grote druk op ons als vereniging. We kunnen helaas al een poos niet meer zwemmen. We zijn daarom des te meer trots op jullie omdat jullie ons blijven steunen.

Als bestuur worstelen we hoe hier mee om te gaan. We zwemmen niet en betalen wel contributie. Dit is nodig omdat we Optisport (de exploitant van het zwembad) moeten betalen voor de gereserveerde trainingingsuren. Ons contract met Optisport, een jaarlijkse overeenkomst, verplicht ons daartoe.
Om de schade zoveel mogelijk te beperken zijn we in goed overleg met Optisport en de gemeente over het gebruik van mogelijke compensatieregelingen. Optisport neemt ons mee in de voor haar organisatie geldende overheidssteunregelingen. Een kwijtschelding van de huur lijkt reëel maar is helaas nog niet zeker. We rekenen er op dat hierover op korte termijn meer duidelijkheid komt en zullen dan als bestuur onze leden compenseren voor de periode dat er niet kon/kan worden gezwommen. Daarbij dienen we wel rekening te houden met het feit dat we buiten de badhuur ook te maken hebben met andere vaste kosten die ondanks dat er niet kan worden gezwommen gewoon doorlopen. Al met al kan dit betekenen dat er, net als vorig jaar, ook dit jaar over een bepaalde periode geen contributie hoeft te worden betaald.

Nu er niet kan worden gezwommen roepen we alle trainingsgroepen op de mogelijkheden te onderzoeken om met elkaar activiteiten te ontplooien die passen binnen de Corona-maatregelen. Het initiatief daarvoor ligt bij onze trainers, commissies en/of individuele leden. Saamhorigheid en binding is juist in deze periode belangrijk. We beseffen ons daarbij dat het voor onze jeugd wellicht gemakkelijker is invulling te geven aan dit soort initiatieven dan voor onze seniorleden. We rekenen echter op jullie inzet en creativiteit! Indien voor deze initiatieven kosten gemaakt worden dan staat het bestuur open voor de financiering daarvan.

We wensen jullie en je naasten nogmaals een goede gezondheid!

Uw bestuur

Peter van Leeningen – voorzitter
Richard Dijkstra – secretaris
Erik de Vries – penningmeester