Met dit bericht willen we u graag informeren over het feit dat Zwem- en Poloclub Neptunia’24 dit jaar haar honderdjarig bestaan viert!

100 jaar is een echte mijlpaal die ons met trots vervult. Een gezonde vereniging die in haar honderdjarig bestaan veel hoogtepunten maar soms ook dieptepunten heeft doorstaan en zelfs een moment kende dat de vereniging enkele weken geen lid van de KNZB was. Bij het opnieuw aanmelden kon de vereniging haar oorspronkelijke naam niet meer kon gebruiken, omdat die inmiddels aan een andere zwemvereniging was gegeven. Neptunes werd zo dus Z&PC Neptunia’24. Begonnen in het Spoordok, een plas water achter het huidige station wat later om gezondheidsredenen gesloten werd. Gelukkig kwam er toen snel een nieuw buitenzwembad waar Neptunia’24 gebruik van kon gaan maken en bleef de vereniging bestaan. Buitenbaden met koud water werden vervangen door zwembaden met verwarmd water en nog weer later werden in veel Nederlandse gemeenten buitenbaden gesloten en kwamen er binnenbaden. Neptunia’24 paste zich
aan en bleef de zwemsport promoten en uitoefenen.

Neptunia bedient een breed publiek. Kinderen die hun B-diploma hebben gehaald en mensen met een beperking tot en met senioren van 80 jaar en ouder, kunnen bij Neptunia’24 terecht. Ook de
wedstrijd zwem- en waterpolosport wordt actief bedreven. Het jaar 2024 staat in het teken van een aantal feestelijkheden die wij via onze website en sociale media met alle geïnteresseerden delen. In de week van 22 tot en met 29 juni beginnen we met activiteiten voor de jeugd en we sluiten de week af met een waterpolowedstrijd bij de waterpoort en een feest voor onze (oud)leden.

De toekomst ziet er voor Neptunia goed uit! Ook wij hebben, net als alle andere verenigingen, een structureel tekort aan vrijwilligers maar daar blijven we aan werken door ouders, jeugdleden en
volwassenleden meer en meer bij de vele taken te betrekken. Een beleidsplan dient als basis voor onze ontwikkeling.

Onze thuislocatie zwembad ‘It Rak’ is een zorg. Onderhoud en verduurzaming wordt uitgesteld horen we van onze contractpartner Optisport (waarmee we in goed overleg zijn). Rechtstreeks overleg met de gemeente blijft lastig. Bij besluitvorming over toekomstige ontwikkelingen willen we als vereniging graag samen met de gemeente (en andere belanghebbenden) aan tafel zitten, zoals dit ook gebeurt bij andere sportaccommodaties. Zwemmen en sporten in zijn algemeenheid moet voor iedereen mogelijk zijn. Voorzitter Peter van Leeningen: ‘Ik doe als voorzitter van de Z&PC Neptunia’24 een oproep aan de gemeente Súdwest-Fryslân om het mogelijk te maken sport in algemene zin voor alle kinderen tot en met 12 jaar aan te bieden tegen eenzelfde bedrag aan kosten. Een kind mag door de hoogte van de contributie niet beperkt worden in haar of zijn keuze voor een sport.