Nieuwe bestuursleden gezocht!

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Aan alle leden van 18 jaar en ouder en ouders van leden.

Uw bestuur bestaat op dit moment uit Richard Dijkstra (secretaris), Erik de Vries (penningmeester) en Peter van Leeningen (voorzitter). Dit is een minimale bezetting en onze statuten schrijven een bestuur van 5 leden voor. Het huidige bestuur beperkt zich nu tot de noodzakelijke taken en er blijven nu ook zaken liggen die wel aandacht behoeven. Vandaar deze oproep: Neptunia’24 zoekt nieuwe bestuursleden!

Onze vereniging is een groeiende enthousiaste vereniging met vele jeugdleden en diverse disciplines. Kijk voor meer informatie op www.neptunia.nl. Het is daarom dan ook van groot belang dat het bestuur weer uit 5 personen gaat bestaan.

Dit is een oproep aan u allen om eens na te denken of een bestuursfunctie voor onze prachtige vereniging niet iets voor u is. Het vraagt natuurlijk tijd van u maar als u enthousiast bent is tijd een relatief begrip. De taakverdeling binnen het bestuur stemmen we met elkaar af, daarin zijn wij flexibel.

Onze voorkeur gaat uit naar bestuursleden vanuit de andere disciplines/afdelingen van onze vereniging (de huidige bestuursleden hebben een waterpolo achtergrond) en naar meer vrouwelijke inbreng.

Schroom niet en neem met één van ons contact op.

Uw bestuur:

Richard Dijkstra 06-39770371
Erik de Vries 06-51606349
Peter van Leeningen 0612192485
bestuur.neptunia24@gmail.com