Nieuwsbrief


Beste leden, vrijwilligers en ouders van onze leden,

Het jaar 2020 is vanaf maart/april een geheel ander jaar geworden dan we ons gewenst hadden. Zomaar opeens leek het wel of de wereld stil stond. Bijna alles werd gesloten en ook onze sport werd stilgelegd. Competities konden niet worden afgemaakt, scholen gingen dicht en we moesten allemaal zoveel mogelijk thuis werken. Sommige van ons zijn zelf getroffen door het Covid-19 virus en enkelen moesten misschien definitief afscheid nemen van familieleden of goede kennissen.

Wat een idiote tijd was dit en is dit! Corona had ons in de greep en heeft ons nog steeds in de greep. Toch hebben we allemaal op onze eigen manier geprobeerd vorm te geven aan deze nieuwe, gedwongen manier van leven. Allerlei initiatieven zijn ontplooid om ook in deze situatie zoveel mogelijk van het leven te maken.

Zwemmen hebben we in ieder geval allemaal toch nog een beetje kunnen doen. De jeugd wat meer dan de senioren maar voor iedereen geldt dat het te weing was. Vooral de afdeling Aangepast Zwemmen is doordat individuele, lijfsgebonden ondersteuning bij het zwemmen niet meer mogelijk was, getroffen door de gevolgen van het virus. Erg vervelend allemaal.

Uw bestuur heeft niet stil gezeten en is onder andere druk bezig geweest u tijdig te informeren over de maatregelen die zijn getroffen om besmetting met het virus zoveel mogelijk te voorkomen en wat dit betekende voor ons als Neptunianen. Ook zijn de statuten en het huishoudelijk reglement geactualiseerd en is er voor 2021 een nieuw contributiesysteem opgesteld. In de uitgestelde Algemene Ledenvergaderingen zijn de leden met dit alles akkoord gegaan.

Om extra inkomsten voor onze vereniging binnen te halen is in het najaar volop ingezet op het tot een succes maken van onze deelname aan de Grote Clubactie. Door de enthousiaste inbreng van Cor Geurtse, maar natuurlijk bovenal de inzet van de kinderen die de loten aan de man hebben gebracht en hun ouders, vrienden/buren en familieleden. die de loten kochten, leverde dit een recordopbrengst op van ruim € 2000.-

In december is onze nieuwe website gelanceerd. Paula Pronk heeft hier meer dan een halfjaar hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Erg bedankt daarvoor! Paula neemt vanaf nu ook het beheer van de website op zich.

We gaan het nieuwe jaar in met nog steeds grote onzekerheden over onze sportieve activiteiten. Doorgaan doen we zeker! De vraag is echter in welke vorm dat gaat gebeuren en wanneer? Het kan nog wel even duren voordat we weer “als vanouds” kunnen sporten. Wij houden jullie in ieder geval op de hoogte. Dat kan door middel van de nieuwsbrief of via de commissies.

Ik wen u allen een heel gezond 2021!

Namens het bestuur,
Peter van Leeningen, voorzitter