Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Corona
Er gloort hoop aan de horizon! De Corona-maatregelen worden langzaam versoepeld en zwemlessen mogen weer worden gegeven. We rekenen erop dat deze trend zich voortzet en dat we in april weer allemaal mogen zwemmen. Voor de leden van de afdeling aangepast zwemmen is dat al in maart mogelijk.
Omdat we nu nog niet allemaal al weer kunnen zwemmen worden er door de zwemcommissie, de REZ en de waterpolocommissie wel allerlei andere gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Online, maar ook op de voetbalvelden van LSC 1890. Er gebeurt dus al van alles!

Ondanks de sluiting van het zwembad de afgelopen maanden is er door Optisport op basis van het contract wel badhuur in rekening gebracht. Omdat we erop vertrouwen dat deze kosten grotendeels gecompenseerd gaan worden door de overheid hebben we besloten om, net als over de maanden januari en februari 2021, slechts de helft van de contributie in rekening te brengen. Dit houdt concreet in dat we in de maand maart geen contributie van uw rekening zullen afschrijven, in april doen we dat wel weer.
Jeugd Sponsor Actie Poiesz Zoals eerder bericht doen wij mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz. Onze koker staat bij Poiesz in de wijk Duinterpen. Bij het doen van boodschappen bij een Poiesz vestiging kunt u Jeugd Sponsor Actie-munten krijgen. Omdat er alleen bij de Poiesz-vestiging in Duinterpen een Neptunia ’24 koker staat kunt u ook alleen bij die vestiging de munten voor Neptunia inleveren. Wij rekenen natuurlijk op veel munten! De opbrengst willen we onder andere besteden aan de opleiding van onze jeugdtrainers.

Erkend Leerbedrijf
Neptunia is een erkend leerbedrijf. Deze erkenning is beperkt in tijd en is onlangs verlengd. Hierdoor kunnen studenten bij ons hun stage doorbrengen. Het gaat om studenten die de volgende opleidingen volgen:
– Sport- bewegingsleider;
– Coördinator sportinstructie, training en coaching;
– Coördinator sport- en bewegingsagogie.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bij Neptunia was het beleid dat iedere vrijwilliger beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die maximaal 5 jaar oud is. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de KNZB is ingestemd met een reglementswijzigingsvoorstel waarmee verplicht wordt dat alle functionarissen (bestuursleden, officials, trainers/coaches, commissieleden etc.) een VOG geregistreerd moeten hebben die maximaal drie jaar oud is. Om aan te sluiten bij die verplichting en om het administratief eenvoudiger te maken gaat de maximumduur van de geldigheid van de VOG bij Neptunia van 5 naar 3 jaar. Wij hebben deze wijziging doorgevoerd in het vrijwilligers- en VOG-beleid. De aangepaste versies van dit beleid zijn binnenkort te vinden op onze website onder “onze club” > “downloads”.

Uw bestuur.

Peter van Leeningen voorzitter
Richard Dijkstra secretaris
Erik de Vries penningmeester

*Het aanvragen van een VOG voor Neptunia is gratis mits de digitale procedure hiervoor door de vereniging wordt opgestart.