Nieuwsbrief


Beste leden, en ouders/verzorgers van leden,

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 12 oktober is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij nodigen alle leden en ouders/verzorgers van leden uit om hierbij aanwezig te zijn! De ALV begint om 20.00 uur in de ‘multiruimte’ van zwembad ’t Rak te Sneek.

De agenda voor de ALV, het (anderhalf) jaarverslag van het bestuur, de verslagen van de ALV’s gehouden in 2020 en het financiële verslag over de periode 01-01-2020 tot en met 30-06-2021 (met toelichting), staan op onze website. De documenten zijn ook een half uur voorafgaand aan de ALV in te zien. Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid!

GROTE CLUBACTIE
Op 18 september 2021 is de Grote Clubactie van start gegaan. We hebben ons doel (€ 2.000) nog niet behaald, maar zijn wel op de goede weg. We gaan ervan uit dat er nog veel loten door jullie verkocht worden. De opbrengst van deze actie gebruiken we voor de aanschaf van materialen en het opleiden van trainers. Koop hier je loten!

RABO CLUBSUPPORT 2021
In de periode van 4 oktober 2021 tot en met 25 oktober 2021 kunnen klanten van de Rabobank, die tevens lid zijn van de Rabobank, hun stem uitbrengen op hun favoriete club of vereniging. Er kan ook op Neptunia ’24 worden gestemd. Wij staan in de regio “Sneek-Zuidwest Friesland” onder “sport”. Hoe meer stemmen we krijgen hoe meer financiële steun we ontvangen van de Rabobank. Met dat geld willen we nieuw doelen voor de waterpolojeugd aanschaffen en trainers verder opleiden.

De Rabobank steunt ons niet alleen met geld. Zij helpen ons ook bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van het werven en behouden van vrijwilligers. Op de website van RaboClubsupport staat vermeld hoe je als klant lid kunt worden van de Rabobank en hoe je je stem kunt uitbrengen. Lid worden is gratis!

Uw bestuur,
Peter van Leeningen voorzitter
Richard Dijkstra secretaris
Erik de Vries penningmeester