Het bestuur heeft een protocol ‘Ereleden en Leden van verdiensten’ vastgesteld. Deze is te vinden onder ‘onze club’ > ‘downloads’ > ‘algemeen’ . Met verwijzing naar onze statuten is ter aanvulling het nieuwe protocol opgesteld voor het kandideren van natuurlijke personen van onze vereniging voor bovenstaande benoeming.

Lees hier het protocol.