Waterpolobeleidsplan 2019-2021

In de Algemene Leden Vergadering van 18 april 2017 heeft het bestuur van Neptunia’24 het waterpolo beleidsplan 2017 – 2021 gepresenteerd.

In dit beleidsplan zijn de doelstellingen van de polocommissie (PC) opgenomen, deze staan hieronder (doel polocommissie). Met onderstaand overzicht wil de PC inzicht geven in de acties die zijn genomen om de doelen te realiseren. Ook is het ‘waarom’ te zien van dit doel aan te geven en welke prioriteit aan de doelen zijn gegeven en wat uiteindelijk het resultaat is (geweest).

Bekijk hier het beleidsplan van de afdeling waterpolo!