Nieuwsbrief

Gezocht: bestuursleden
Met drie bestuursleden is het bestuur onderbezet. We doen wat we kunnen maar we kunnen niet alles doen wat we willen! Help Neptunia door contact op te nemen met één van de bestuursleden en meld je aan als bestuurslid. Heel spannend is het niet en in onderling overleg stemmen we af wie wat gaat doen.

Algemene ledenvergadering 8 oktober 2020
Op donderdag 8 oktober is er een algemene ledenvergadering. Wij nodigen alle leden en juniorleden (jonger dan 16 jaar) uit hierbij aanwezig te zijn. De ALV wordt ook deze keer gehouden in het kerkgebouw “de Bron” aan de Middelzeelaan 1 te Sneek, aanvang 20.00 uur. In de vergadering stelt het bestuur voor de statuten te wijzigen. In de ALV gehouden in september waren er te weinig leden aanwezig om de statutenwijziging in stemming te brengen. Een overzicht van de wijzigingen en de concept statuten staan op onze website. Om de vergadering Corona-proof te laten verlopen verzoeken wij u uw eigen pen, drinken en documenten mee te nemen. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Publiek
Vorige week is het besluit gecommuniceerd dat er tot nader orde geen publiek bij de wedstrijden wordt toegelaten. Deze week is ook door onze de regering bepaald dat er bij wedstrijden voorlopig geen publiek aanwezig mag zijn. We hopen op betere tijden!

Mondkapjes
Optisport heeft ons gemeld dat zij het dringende advies van de regering opvolgen om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. We vragen u dit advies serieus te nemen en bij binnenkomst in de hal van het zwembad en in de horecaruimte een mondkapje te dragen. Optisport informeert bezoekers over de exacte uitleg van de regels.

Grote clubactie
De grote clubactie is 2 weken geleden van start gegaan. Zoals het nu lijkt is de opbrengst behoorlijk maar hebben we nog niet het bedrag bereikt wat we ons in deze ook financieel moeilijke tijden ten doel hebben gesteld. We rekenen op jullie bijdrage door zoveel mogelijk loten te verkopen en/of te kopen. Online loten kun je hier kopen!

Rabo clubsupport
De Rabobank steunt verenigingen vanwege hun belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Door mee te doen aan de actie Rabo clubsupport kunt u er voor zorgen dat een deel van het dividend (de winst die wordt uitgekeerd aan leden) wordt geïnvesteerd in onze vereniging. Als u bankiert bij de Rabobank krijgt u tussen 5 en 25 bericht van de Rabobank over de wijze waarop u uw stem hiervoor kunt uitbrengen. Wij rekenen er natuurlijk op dat u uw stem op Neptunia ’24 uitbrengt. De opbrengst van deze actie willen we gebruiken voor de aanschaf van materialen en het opleiden van trainers.

Uw bestuur,
Peter van Leeningen voorzitter
Richard Dijkstra secretaris
Erik de Vries penningmeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *